קורס כלים להוראה מרחוק – בעקבות ''קורונה'' משנה מציאות

שנת הלימודים הראשונה בעקבות הקורונה – לאן??? איך???

שינויים, מתודולוגיות, סביבות עבודה, כלים

תוכן הקורס

מטרות הקורס:
• הבנה ומודעות למציאות טכנולוגית משתנה ומה השפעתה בסביבת הלמידה.
• מענה לשאלות העולות במעבר משיעור פרונטלי למפגש סינכרוני או ליחידת לימוד א-סינכרונית: מה משתנה? מה נשאר? איך מתאימים את מסר הלמידה לסביבות אלה?
• הכרת סביבות עבודה וכלים שונים במסגרות הלימודיות האלו.

מנושאי הקורס:
1 מודל SAMR לבחינת האפקטיביות של המפגש בין הטכנולוגיה לפדגוגיה,
השלבים והדרכים להתמודדות עם כלים טכנולוגיים חדשים והטמעתם בתהליכי הלמידה וההוראה.
2. שיעורים סינכרוניים
פלטפורמות ללמידה מרחוק, פתיחה וסיום השיעור, שיתוף הלומדים בשיעור, מתודולוגיות במפגש סינכרוני
3. שיעורים א - סינכרוניים
צילום מסך, הקלטה ועריכה בסיסיים
הכיתה ההפוכה והוראה היברידית

4. מרחבי למידה מבוססי ענן

5. כלים ללמידה יצירתית ושיתופית


הקורס כולל - תרגול

פתיחת הקורס

ס''ב תשפ''א

קהל יעד

עובדי הוראה ומתעניינים בתחום

תנאי קבלה

אין

תעודה

שבתון

1 ש''ש , חובה

יצירת קשר >>>>>>>>>>>>